Purchase of pleasure – action required!

Vill helt kort och koncist tipsa alla sexköpare som läser här att delta i Merel van Mansoms projekt i ämnet.

Jag har fått ett seriöst och ambitiöst intryck av både henne och hennes studie. Hon har en imponerande mängd erfarenhet och kunskap om sexhandel. Vi har även haft kontakt.

Besök hemsidan och bidra till vad som potentiellt kan bli en riktigt ärlig och välgjord publikation som sexbranschen är i kritiskt behov av.

Gå raka vägen dit! 

(Olydnad bestraffas, fina ni, ni vet att det är en av mina specialiteter…)