Sexköpslagen – Vänsterpartiet

Idag insåg jag att om jag väntar på att alla partier ska svara så kommer det inlägget vara rörigt och enormt långt. Dessutom kanske vi får vänta för alltid, ifall någon väljer att inte svara.

Därför kommer jag lägga upp svaren med ett inlägg per parti, i den ordning svaren kommer in, och när allt är färdigt publicerar jag också sammanställningen.
Alla inlägg om detta projekt har nu fått en egen kategori som ni hittar till höger eller nedtill eller hur det nu ser ut på din enhet: projekt: sexköpslagen.

Vill ni läsa hur jag resonerade kring frågeställningarna kan ni hoppa tillbaka till detta inlägg.

Jag vill inte riskera att någon råkar ut för otrevliga kommentarer eller liknande så därför publicerar jag ingen information om personen som svarat, mer än deras titel/funktion (för att jag tycker att det är intressant vilken ”avdelning” mina frågor hamnat hos). Om ni ändå skulle lyckas lista ut vem som ligger bakom svaret så LÅTER NI DEN MÄNNISKAN VARA.

Jag är enormt tacksam för att man tagit sig tid att svara, hittills utförligt, och även om deras åsikter kanske inte överensstämmer med mina så visar man respekt för varandra. Får jag veta att någon varit otrevlig eller taskig lägger jag ned detta för mitt syfte är inte att sprida hat, utan jag vill sprida kunskap och öka folks förståelse. Oavsett politisk inriktning tycker nog de flesta att mänskliga rättigheter och trygghet är bra skit, vi har bara olika tankar om hur vi kommer dit.

__________________

Med det sagt! Här är Vänsterpartiets svar.

Tid till svar: en dag.
Svar av: politisk sekreterare, justitie- och konstitution

1: Står ni bakom den svenska sexköpslagen (1998:408) som den ser ut idag?

Ja

1,1: Vill ni göra några förändringar till nuvarande lagstiftning? Isåfall, vilka?

Ja. Vi vill ta bort böter ur straffskalan och införa tydlig målsägandestatus.

Läs mer här: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201819157_H702109

1,2: Om ”ja” på fråga 1, varför? Använder ni någon forskning, rapport eller utredning som grund för beslutet, isåfall, vilken?

Ja, bland annat den statliga utvärderingen av sexköpslagen: https://www.regeringen.se/artiklar/2016/10/den-svenska-sexkopslagen-har-varit-framgangsrik/

2: 2017 ville den dåvarande regeringen göra det straffbart att köpa sex utomlands. Hur ställer sig ert parti till detta förslag?

Ja vi har länge drivit frågan.

2,1: Varför?

se motion: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201819157_H702109

3: Sexköpslagen försvaras oftast med att sexarbete inte är något som kan väljas frivilligt. Anser ni detta påstående vara korrekt?

3,1: Om ”ja”, vad baserar ni ert beslut på (bifoga gärna forskning, rapporter eller utredningar)?

Enligt Vänsterpartiet är frågan om den person som säljer sex frivilligt eller inte den centrala. Vi anser att sexhandeln en del av mäns sexualiserade våld mot kvinnor. Sexhandeln är en bred samhällsfråga som påverkar relationerna mellan alla män och kvinnor, inte bara de som är prostituerade eller som köper sex. Självklart kommer det alltid finnas personer som upplever att de säljer sex av fri vilja. Vi anser dock att debatten om frivilligt sexarbete blir lite märklig eftersom konsekvensen av att erkänna sexarbete som vilket annat arbete som helst skulle bli att det skulle vara helt lagligt att sexuellt trakassera människor på sina arbeten. Det går dåligt ihop med bland annat arbetsmiljölagar osv. Då vi träffat representanter från organisationer som stöttar kvinnor som lämnat och försöker lämna sexbranschen framkommer ofta att kvinnor traumatiserats och mår mycket dåligt av det som de gått igenom. Flera personer har uttryckt att de ansåg sig agera av fri vilja när de var inne i branschen men sedan efter att de kunnat lämna börjat ifrågasätta detta.

4: Då vi har en lag mot trafficking redan (BrB 4 kap. 1a§) anser många att man inte kan anse sexköpslagen vara ämnad att hjälpa offer för människohandel. Hur ställer ni er till det påståendet?

4,1: Skulle inte lagarna mot människohandel, våldtäkt (och andra lagar som ska skydda alla från brott) egentligen räcka? Om ”nej”, vilket syfte fyller i såfall sexköpslagen utöver dessa andra lagar?

Ja sexköpslagen behövs, se svar på fråga 3.

5: Om en sexarbetare skulle vilja sluta sälja sex, vilka ”exitprogram” vill ni införa?

Vi har bland annat tidigare föreslagit ett nationellt resurscenter mot prostitution. Samhället har dessvärre misslyckats med att stödja de personer som vill sluta med prostitution och staten har varken anslagit tillräckliga resurser eller prioriterat frågan. Vänsterpartiet anser därför att stöd och resurser till människor i prostitution bör institutionaliseras. Finansieringen av verksamheten måste vara varaktig. Arbetet mot prostitution i kommunerna måste kartläggas systematiskt och omfatta insatser av polisen, socialtjänsten, kvinnojourerna, skolorna, sjukvården och olika ideella organisationer. Det behövs ett samarbete över gränserna och specialutbildning av aktörer inom rättsväsendet och alla instanser som behandlar frågor om sexualiserat våld.

Här är några av mina egna påståenden och skulle uppskatta om ni ville ge er syn på dem:

1: Som sexarbetare innebär sexköpslagen att mina kunder känner sig tvungna att hålla sig mer anonyma gentemot mig, vilket gör att jag vet mindre om mina kunder. Detta upplever jag som otryggt. Vad anser ni om det påståendet?

Rent generellt torde män som köper sex vara benägna att vidta olika åtgärder för att hålla detta hemligt oavsett om finns sexköpslagen eller inte.

2: Som sexarbetare riskerar jag att få mina ägodelar beslagtagna, med tvång, om jag träffat en potentiell sexköpare. Polisen har rätt till detta då jag i ett rättsfall skulle räknas som vittne. Detta upplever jag som integritetskränkande och förödmjukande. Vad anser ni om det påståendet?

Vi anser att polisen ska bemöta alla personer med respekt.

3: Som sexarbetare bjuds vi aldrig in för att tala om lagstiftning eller åtgärder. Jag har personligen försökt ställa frågor till representanter i era partier utan att få svar. Tycker ni att våra röster är viktiga i debatten och beslutsprocessen? Om ”ja”, varför tillfrågas vi inte?

Vänsterpartiet anser generellt att beslutsfattare ska lyssna på de människor som berörs av besluten. Våra riksdagsledamöter träffar regelbundet människor från olika typer av organisationer. När utvärderingen av sexköpslagen pågick 2008 föreslog vi att regeringen skulle ge ett tilläggsdirektiv till utvärderingen som innebar att personer som har erfarenhet av prostitution själva skulle få komma till tals i utvärderingen. Detta för att få en mer nyanserad bild av verkligheten för de berörda.

Länk till äldre motion: se rubrik 6: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-skr-200708167-handlingsplan_GW02Ju3/html

 

4 reaktioner på ”Sexköpslagen – Vänsterpartiet

 1. Bra sagt Lisa och bra inställning . Vi skulle nog ha en bättre värld om fler insåg att de flesta av oss vill väl men att vi har olika föreslagna vägar för att komma dit.

  Jag tycker att den nuvarande lagen är bra och en av mina högsta prioriteringar är trygghet och respekt för kvinnor. Jag tycker det är svårt att kombinera koncepten jämställdhet och humanism med att det ska vara tillåtet att köpa sig tillgång till någon annans kropp. Dock har jag efter att ha läst på din blogg ifrågasatt mitt eget perspektiv lite grand. Alltmer så färgat av vilken kultur man har vuxit upp i.

  Man kommer dock snabbt in på nästintill filosofiska frågor så tills vidare är nog min pragmatiska inställning att samhället mår bäst av att inte tillåta den här typen av tjänster då många kvinnor far illa.

  Gilla

  • Jag tror att ett av problemen med sexköpslagen är att för många snöar in på just filosofi, moral och sina egna val istället för att lyssna på oss som lagen faktiskt påverkar.

   En del gillar att märka ord när det gäller sexarbete och själv tycker jag att det kan distrahera från en meningsfull diskussion, men jag vill för framtida kommentarer (som är högst välkomna!) att det är problematiskt att endast tala om kvinnor som sexarbetare. Vänsterpartiet anser att sexköp är mäns våld mot kvinnor, medan undersökningar visar att fler män än kvinnor sålt sex. Jag vill bara att vi håller oss till fakta. Könsfrågan har blivit ett slagträ för sexköpsmotståndare och det tror jag beror på att 1, kvinnan som obotligt offer är ett tacksamt argument som sällan ifrågasätts, samt 2, man saknar andra argument.

   Vänsterpartiet, bland annat, säger att de lyssnar på sexarbetare som lämnat yrket och använder det som bevis på att deras inställning är rätt väg. Om jag kunde följa upp alla partiers svar hade jag ställt motfrågan: på vilket sätt hjälpte sexköpslagen dessa sexarbetare? Hur var deras situation bättre på grund av lagen (för jag betvivlar att särskilt många av de V ”träffat” slutade med SW innan 1999)? Det är en fråga alla måste ställa sig som påstår att lagen hjälper de som inte vill syssla med sexarbetare. Om man inte kan svara på den på ett trovärdigt och verklighetsförankrat sätt måste man nog ta ett par steg tillbaka och utvärdera sitt ställningstagande.

   Just detta har ingen utrett hittills, utan man drar parallellen
   Vissa sexarbetare mår dåligt > förbjud sexköp > frågor? Nej, tänkte väl det, det är ju logiskt.

   Sedan sopar man det under mattan för ”logiken” ovan trumfar verkligheten. Det här är också något jag förväntar mig av vänstern då de tenderar applicera samma logik på andra frågor och tycker därför att svaren från partierna i mitten och högerut ska bli än mer intressanta.

   Oavsett är jag glad att min blogg bringar lite nyans till vår skuggvärld 🙂

   Gilla

 2. Ligger det inte något i vänsterpartiets resonemang om att sexköpande män kommer att vilja vara anonyma även om det legaliseras? I sådana fall skulle väl en legalisering inte öka tryggheten för de som vill jobba i yrket?

  En annan aspekt av en legalisering är kanske att fler skulle välja att köpa sex och eftersom många av de som köper är gifta eller sambos så skulle en legalisering innebära att fler bli bedragna, kanske tom att skilsmässorna ökar. I Stockholm kan en skilsmässa drabba kvinnor hårt eftersom boendekostnaderna är höga.

  Jag tror att lagen kanske gör att en del män inte kliver över tröskeln eftersom priset blir högt om man upptäcks.

  Gilla

  • Ja, hur skulle kunderna agera om sexarbete avkriminaliserades? Vänsterpartiet kan anta / känna / tycka vad de vill, de verkar iaf inte särskilt pigga på att använda forskning som underlag till sina åsikter (utvärderingen av sexköpslagen är ett skämt!)
   Det vore annars relativt enkelt att fråga de tusentals sexarbetare som både sålt sex i Sverige och i andra länder om hur vi upplever skillnaden. Personligen ser jag stor skillnad mellan svenska kunder och kunder i de flesta andra länder. Svenska kunder är extremt paranoida och ser sig själva som den utsatta parten som måste skyddas.
   Utomlands vill kunder vara anonyma men ger ändå ut sitt telefonnummer, sin adress eller vad det nu är sexarbetaren efterfrågar för att känna sig trygg i mötet.

   Gilla

Kommentarer är stängda.