Sexköpslagen – Centerpartiet

För bakgrund, se här.
Och tidigare partiers svar; här.

C skrev att de vidarebefordrat mina frågor till sakkunnig och när de idag svarade bad de om ursäkt:

Efter en längre tids diskussion har vi fått svar på dina frågor från våra sakkunniga. Vi ber om ursäkt för att du fick vänta en lång tid på svar.

Om de faktiskt diskuterat frågorna är det förstås positivt, även om svaren dessvärre är i linje med vad jag förväntat mig. Något ironiskt är deras email-signatur: ”Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.”

____________________

Tid till svar: 47 dagar.
Svar av: digital kommunikatör.

1: Står ni bakom den svenska sexköpslagen (1998:408) som den ser ut idag?

Ja, Centerpartiet står bakom den svenska sexköpslagen.

1,1: Vill ni göra några förändringar till nuvarande lagstiftning? Isåfall, vilka?

1,2: Om ”ja” på fråga 1, varför? Använder ni någon forskning, rapport eller utredning som grund för beslutet, isåfall, vilken?

Centerpartiet vill att straffen höjs för köp av sexuell handling av minderåriga så att den som döms inte kommer undan med böter. I övrigt följer vi debatten, men även vad som händer i fråga om forskning och utveckling, i allt vårt politiska arbete.

2: 2017 ville den dåvarande regeringen göra det straffbart att köpa sex utomlands. Hur ställer sig ert parti till detta förslag?

Centerpartiet är emot att göra det straffbart att köpa sex utomlands.

2,1: Varför?

Med hänsyn till förbudet mot dubbelbestraffning. Det finns också invändningen att det kan öppna för att andra länder kan börja straffa gärningar i Sverige, som inte är straffbara här.

3: Sexköpslagen försvaras oftast med att sexarbete inte är något som kan väljas frivilligt. Anser ni detta påstående vara korrekt?

En person kan frivilligt välja att sälja sexuella tjänster. Centerpartiet anser dock att i de allra flesta fall drivs personer som säljer sexuella tjänster in i detta av omständigheter som inte är frivilliga. Det finns för övrigt många frivilliga handlingar som generellt sett anses destruktiva för enskilda och negativa ur ett samhällsperspektiv och som därför är förbjudna, reglerade, eller motverkas på olika sätt.

3,1: Om ”ja”, vad baserar ni ert beslut på (bifoga gärna forskning, rapporter eller utredningar)?

4: Då vi har en lag mot trafficking redan (BrB 4 kap. 1a§) anser många att man inte kan anse sexköpslagen vara ämnad att hjälpa offer för människohandel. Hur ställer ni er till det påståendet?

Vi anser att båda lagarna behövs och fyller en funktion i att hjälpa offer för människohandel.

4,1: Skulle inte lagarna mot människohandel, våldtäkt (och andra lagar som ska skydda alla från brott) egentligen räcka? Om ”nej”, vilket syfte fyller isåfall sexköpslagen utöver dessa andra lagar?

För Centerpartiet är det viktigt att ingen ska kunna köpa en annan människas kropp. Vi står bakom kriminaliseringen av köpet av en annan människas kropp och anser därmed att sexköpslagen fyller en funktion.

5: Om en sexarbetare skulle vilja sluta sälja sex, vilka ”exitprogram” vill ni införa?

Centerpartiet vill förstärka möjligheterna för personer som säljer sex att hoppa av. Vi vill satsa på bättre exitprogram, skyddsstöd i de fall det behövs, samt ökade möjlighet till rehabilitering och återanpassning.

Här är några av mina egna påståenden och skulle uppskatta om ni ville ge er syn på dem:

1: Som sexarbetare innebär sexköpslagen att mina kunder känner sig tvungna att hålla sig mer anonyma gentemot mig, vilket gör att jag vet mindre om mina kunder. Detta upplever jag som otryggt. Vad anser ni om det påståendet?

Det är möjligt att detta är en konsekvens som följer på kriminaliseringen av sexköp och det är beklagligt att tryggheten för personer som är föremål för sexhandel påverkas. Samtidigt är det ganska givet att personer som på olika sätt är involverade i ett förfarande som innefattar brott påverkas av detta.

2: Som sexarbetare riskerar jag att få mina ägodelar beslagtagna, med tvång, om jag träffat en potentiell sexköpare. Polisen har rätt till detta då jag i ett rättsfall skulle räknas som vittne. Detta upplever jag som integritetskränkande och förödmjukande. Vad anser ni om det påståendet?

Det är riktigt att personer som bevittnar brott eller på annat sätt har tillgång till information om brott, riskerar att behöva medverka på olika sätt i det brottsbeivrande arbetet. Detta gäller generellt. Personer som exempelvis vittnar eller medverka på andra sätt för att utreda ett brott upplever ofta detta som besvärligt eller negativt. Ibland kan det till och med få livspåverkande betydelse. Centerpartiet har stor respekt de påfrestningar som kan följa med att exempelvis behöva vittna i en rättsprocess eller på annat sätt behöva delta för att klara upp och beivra brott. Samhället måste hela tiden sträva efter att underlätta för de personer som ofrivilligt tvingas medverka för att klara upp brott. Samtidigt står vi fast vid den allmänna vittnesplikten och det allmänna kravet på att medverka för att klara upp brott.

3: Som sexarbetare bjuds vi aldrig in för att tala om lagstiftning eller åtgärder. Jag har personligen försökt ställa frågor till representanter i era partier utan att få svar. Tycker ni att våra röster är viktiga i debatten och beslutsprocessen? Om ”ja”, varför tillfrågas vi inte?

Centerpartiet är angeläget om att alla grupper kommer till tals och att det förs en spänstig debatt innan beslut fattas. Det svenska remissförfarandet, som innebär att olika gruppers synpunkter inhämtas inför nya lagförslag och i samband med utredningar, är en viktig del i detta. Grundtanken med demokrati är att allas röster räknas, att alla har rätt att göra sin röst hörd och att fritt föra fram sin åsikt i debatten. Att lyssna in synpunkter är också alltid viktigt för den som är förtroendevald. Samtidigt är det inte alltid möjligt att på stående fot ta till sig information eller besvara frågor från enskilda.

2 reaktioner på ”Sexköpslagen – Centerpartiet

 1. ”Samtidigt är det ganska givet att personer som på olika sätt är involverade i ett förfarande som innefattar brott påverkas av detta.”

  Du får alltså skylla på dig själv om nåt händer dig. Det de säger är ”Du må inte vara kriminell enligt lagen, men helt oskyldig är du egentligen inte”.

  Gilla

 2. Hej.

  Det är lite av en tävling i att vara mest intetsägande, utom på punkten att det skall vara kriminellt att köpa/sölja sexuella tjänster. Skulle man läsa svaren utan partinamn, så är det bara KLP som faktiskt svarar ordentligt.

  En fundering infinner sig:

  Att spela in pornografisk film är vad jag vet lagligt. Skulle det kunna vara ett sätt att kringgå sexköpslagen? Köparen betalar regissören för att få vara med i filmen, och säljaren får betalt för det. Och det är väl inget som säger att säljaren inte kan vara regissör i sin egen film, eller att något faktiskt måste spelas in egentligen? ”Ooops, råkade jag glömma att sätta i minnesstickan igen, nämen ojsan så det kan bli! Vi får nog se över våra rutiner, tihi.” (Jag är varken jurist eller advokat, så ta det inte som nåt utlåtande!)

  Sedan har vi religionsfrihet, minsann, har jag hört. Den tillåter ju bl a annat könsstympning av småpojkar, så tempelprostitution borde väl gå an? Olika läror har genom historien haft hierogama riter (symboliska äktenskap mellan dödlig och gudom, eller mellan gudar, fullt utövade av dyrkare eller präster). Gamle Herodotus själv skriver med fasa om hur Afrodite dyrkas i Babylons nejder, och besrkiver tydligt hur templet utgör en säker plats för kvinnor att tjäna gudinnan mot betalning från de manliga supplikanterna. Kunde kanske vara en kul idé för någon som skriver böcker – ”Afrodite från Abrahamsberg” eller någon liknande socialrealistisk allittererande titel.

  Logiskt är det inte. Men av politiker kan man vänta sig vad som helst. Det vet jag av erfarenhet.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard fd lärare

  Gilla

Kommentarer är stängda.