Det ultimata inlägget om sexköpslagen

Liten kommentar: jag är egentligen inte helt nöjd med denna guide, men jag har skrivit på den i omgångar så himla länge och har under de senaste dagar önskat många gånger att jag kunnat hänvisa till den. Den kan alltså komma att ändras, framförallt med tillägg, så var inte alltför dömande.

************

Runt om på bloggen, Twitter och Flashback kan man hitta mina argument mot sexköpslagen, men jag har insett att jag inte har jobbat fram ett genomgående dokument som går igenom alla aspekter. Konsekvenser, rättigheter, risker; allt.

Jag fattar inte hur man länkar till avsnitt i en och samma post så tyvärr får ni scrolla, men jag kan åtminstone tillhandahålla en innehållsdeklaration:

Intro
Ordlista
Vad är frivillighet?
Vad säger lagen?
Hur skadar sexköpslagen offer för tvång/trafficking?
Hur skadar sexköpslagen sexarbetare?
Hur skadar sexköpslagen sexköpare?
Vad är kopplerilagen?
Hur åker sexköpare dit?
Vad händer när man åker dit?

Intro

Jag skriver det här för alla som vill veta mer om sexköpslagen, hur den påverkar oss som sexarbetar, vad den gör mot sexköpare, och samhället i stort. Jag kan ha uppfattat vissa lagliga grejer fel (jag är ABSOLUT ingen jurist!) och om så är fallet så maila mig gärna med källor så ändrar jag. Det jag vill göra tydligt med en gång är att jag inte menar att starta en diskussion med någon som är för sexköpslagen och samtidigt vägrar bemöta argumenten presenterade här. Då ignoreras ni bara.

Först får ni en enkel ordlista, så vi håller isär begreppen. Det här är hur jag tolkar orden så det är inget facit.

Sexarbete
När en person valt att sälja någon form av sexuell tjänst och gör det frivilligt. Även om anledningarna till valet är desperata i någon form så är grundregeln att det är ett aktivt val.
Prostitution
Ett ord som innefattar alla sorters sexhandel enligt svensk lagstiftning. För att kunna ha en diskussion där man vet vad den andra menar är detta begrepp bäst att radera ur sitt ordförråd.
Trafficking/människohandel
Där människor luras, hotas eller tvingas av andra till att utföra ett jobb (i detta fall sexuella tjänster).

Vad är då frivillighet?

Egentligen en definitionsfråga. I Sverige benämns ofta sexsäljare som ”utsatta”, vilket är ännu svårare att definiera. Så här är min uppfattning.

Om du gör ett aktivt val att börja, eller fortsätta, sälja sex så är det frivillighet, oavsett av vilken anledning du gör det. Om du känner att du måste på grund av att du inte har några pengar, vill finansiera droger eller gör det i självskadesyfte så är det fortfarande ingen som de facto tvingar dig. Detta är alltså INTE trafficking eller människohandel. Sedan kan man förstås tycka att dessa människor ska ha möjlighet till hjälp från annat håll, men om de väljer att sälja sex så är det oavsett deras val. De kan vara utsatta, de kanske inte vill sälja sex, men de väljer det.

Nu kanske jag låter hård och kall, men jag skriver inte detta för att gulla, utan för att dra just hårda definitioner. Ingen har rätt att ta ifrån dessa människor deras inkomster oavsett.

Vissa väljer att kalla alla sexköp för våldtäkt, vilket jag ser och hör ganska ofta.

När du gör detta bringar det två konsekvenser (förutom att jag och många av mina kollegor blåser en säkring):

1, Du förringar innebörden av våldtäkt och riktiga våldtäktsoffer.
2, Du tar ifrån sexarbetare vår rätt att skilja på samtyckande handlingar. Om vi anses alltid våldtas, vad händer då när en person faktiskt går över gränsen? Får vi skylla oss själva då?

Vad säger lagen?

Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse, döms – om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken – för köp av sexuella tjänster till böter eller fängelse i högst sex månader.

För försök döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Just användandet av ordet ”tillfällig” har skapat en del debatt. Menar man att om man ses regelbundet så är det lagligt, även om sexsäljaren får betalt? Nej, så är det inte. Lawline har skrivit om detta och menar att uttrycket är avsett att exkludera äktenskap. Jag tänker att syftet är att du kan gifta dig och bli försörjd av din partner som i sig ofta innebär ett utbyte, däribland sex. Tro alltså inte att du ”kommer undan” genom att säga att du träffar en sexsäljare regelbundet.

”Sexuell förbindelse” innefattar beröring av sexuell natur. Man kan säga att om en penis stimuleras räknas det som en sexuell handling. Det verkar lite luddigare kring om en kvinnas könsorgan stimuleras, om man tittar på reportage i media utan att legaliteten ifrågasätts, men i lagens rätta mening ska även detta vara förbjudet. Sjukt, jag vet, but don’t shoot the messenger.

Att nyttja porr i former av filmer, bilder, telefonsex eller sexchatt är lagligt. Det är den sexuella beröringen som är problemet (tydligen…)

Hur skadar sexköpslagen offer för tvång/trafficking?

I Sverige är nuvarande direktiv, dokumentation och narrativ att sexarbete inte kan vara ett val och därmed är jag lika utsatt som en person som tvingas. Detta narrativ genomsyrar all slags rapportering och buntar ihop oss som en homogen grupp. Hade vi istället varit ärliga och nyanserade hade vi fått veta mer om de tvingade människornas situation.

Här är ett exempel på hur luddigt polisen uttalar sig.

Var de prostituerade kvinnorna under nattens razzia särskilt utsatta, eftersom poliser som sysslar med människohandel var på plats?

– Ja precis. Ofta ingår ju människohandel i prostitution, säger Mats Eriksson, presstalesman hos Stockholmspolisen till GP.

– De här kvinnorna är ofta utsatta och kommer från fattiga länder. De har tagit sig hit på egen hand för att sälja sex.

Först ger han alltså starka indikationer på att människohandel var inblandat men avslutar med att konstatera att kvinnorna tagit sig hit på egen hand. När man inte är ärlig och tydlig så urvattnar det begreppet. Det blir lite Peter och vargen över det hela. Nästa gång det blir ett liknande kaos kring ett sexköp är det nog många som kommer avfärda det som att det säkert var en sexarbetare, även om det just då kanske var någon som tvingats till det.

Med ökad information kan vi göra en massa bra; precis som med allt annat är nämligen information väsentligt för att föra samhället framåt. Man kan lära alla hur man känner igen ett offer för tvång så de kan larma. Vi kan införa riktat stöd och punktinsatser, både kortsiktigt och långsiktigt.

Vid avkriminalisering ökar chansen att sexköpare anmäler misstanke om tvång, då de själva inte riskerar att lagföras (om de nu inte redan doppat fingrarna i kakburken vill säga).

Hur skadar sexköpslagen sexarbetare?

När våra kunder är brottslingar så inträffar något som säkert är ganska lätt att räkna ut: de blir nervösa. Även om många kunder av olika anledningar, oavsett lagstiftning, inte vill få sin lilla hemlighet avslöjad så gör lagstiftningen det sju resor värre. Detta leder till att de i mindre utsträckning delger oss sexsäljare sin personliga information, Jag har blivit skickad till ”adressen mittemot” för att kunden ska se så jag inte har polisen eller hallickar i släptåg. Vi vet alltså i många fall mindre om de vi låser in oss med, som ofta är fysiskt överlägsna, än vad vi skulle behöva.

Sexköpslagen bekräftar också det stigma, som sannolikt skadar oss allra mest, som gör våra livsval till något dåligt och äckligt,

Vi har i Sverige sett åtminstone ett fall där en sexsäljare blivit sedd som en olämplig förälder på grund av hennes sexarbete, och där det slutade med att pappan till deras barn mördade henne. Han ansågs lämpligare som förälder, än den kärleksfulla mamman som sexarbetade.

Om vi utsätts för en såkallad dålig kund och vi vill varna andra måste vi göra det väldigt försiktigt. Det är nämligen olagligt att hantera och spara personuppgifter, även om det är farliga människor. Vi riskerar också en ännu värre hämnd från farliga kunder.

När polisen jagar våra kunder riskerar de att sluta kontakta oss, speciellt de trevliga och respektfulla kunder vi faktiskt vill ha. Kvar blir de farliga männen som inte har något att förlora.

Hur skadar sexköpslagen sexköpare?

Ni kan läsa nedan hur sexköpare lagförs. Majoriteten av sexköpare söker sig till frivilliga säljare, respekterar gränser och håller sig till sin del av avtalet. Att dessa kan få sina liv slagna i spillror för att de träffar en sexarbetare är vansinne.

Vad är kopplerilagen?

Den som främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning, döms för koppleri till fängelse i högst fyra år.

Om en person som med nyttjanderätt har upplåtit en lägenhet får veta att lägenheten helt eller till väsentlig del används för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning och inte gör vad som skäligen kan begäras för att få upplåtelsen att upphöra, ska han eller hon, om verksamheten fortsätter eller återupptas i lägenheten, anses ha främjat verksamheten och dömas till ansvar enligt första stycket.

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grovt koppleri till fängelse i lägst två och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av annan.

Det här är en knepig lag på många sätt, och min text här är avsedd för dig som säljer sex:

Om du hyr ett boende som används för incalls så kan din hyresvärd (vare sig det är första- eller andrahandskontrakt, eller till och med en BRF) säga upp ditt avtal om det framkommer att boendet används till säljande av sexuella tjänster. De kan INTE göra det om du säljer sex utanför boendet, det kan vara viktigt att komma ihåg. Dock är det problematiskt om din hyra betalas med pengar från sexarbete, då det kan anses vara att profitera på prostitution.

”Främjande” är ett snurrigt uttryck, sannolikt för att kunna hålla en ansvarig på vansinnigt många olika sätt. Vi som hängt med ett tag och sett kopplerilagen i dess esse kan koka ned det praktiska till att du på inget vis får assistera en sexsäljare att utföra dennes roll. Det innefattar allt ifrån de mer klassiska ”hallick”-grejerna som att agera beskyddare eller erbjuda plats för sexköp. Det innefattar dessvärre också sådant många skulle må bättre av, som att jobba tillsammans med andra sexsäljare, att rekommendera eller länka till varandra. Vi får inte ha någon annan som sköter vår mail, telefon eller på andra sätt agera som en slags assistent. Agerar du som revisor är du en hallick, för du ”främjar prostitution”. Samtidigt kräver Skatteverket att vi betalar skatt, vilket ironiskt nog även gör den svenska staten till vår hallick, då de ”ekonomiskt utnyttjar en person som har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning”. CHARMEN.

Hur åker sexköpare dit?

Nu riskerar jag att chansa lite väl mycket då jag personligen inte varit i kontakt med polisen i dessa ärenden, men av allt jag läst och hört så blir man främst busted om man gör såkallade incalls. Incall betyder att sexköparen besöker säljaren; antingen i ett hem som säljaren disponerar, eller ett hotellrum där säljaren har ”en massa spring”. Här har polisen otaliga gånger låtsats vara kunder för att få adresser och har sedan satt span på platsen. När man är tillräckligt säker på att sexköp händer på platsen ”plockar” man helt resolut köparna när de är på väg att lämna och lagför dem.

Notera gärna att polisen har i flera fall lyssnat på aktiviteterna för bevis. Så när det påstås att sexköp är övergrepp (vissa säger till och med våldtäkt) så gör polisen inget för att förhindra övergreppen utan lyssnar istället efter ”sexljud” för att gripa förövaren efter övergreppet har begåtts. Prova att applicera det på andra brott; exempelvis rån eller misshandel. Tänk dig att polisen lyssnar medan rånet och misshandeln pågår. Är det ok? Nej, jag tänkte väl det. Logiken haltar, för att uttrycka det milt.

Hur man undviker risker vid sexköp hittar ni i min Köparguide.

Många tror att bara ”sex mot pengar” räknas, men det gäller faktiskt alla slags utbyten som uttryckligen erbjuds mot sex. Du kan alltså inte erbjuda uppehälle, IT-tjänster, hantverk eller drinkar om det uttryckligen sker i utbyte mot sex i någon form. Notera uttryckligen. Det räcker inte att du super någon stackare full på drinkar du betalat för, utan någonstans måste det ha gjorts klart att drinkarna är i utbyte mot sexuella tjänster.

Om du bygger en hemsida eller liknande åt en sexarbetare så kan du även bli misstänkt för koppleri, då detta ”främjar prostitution”. Läs mer om detta längre ned.

Sexköpslagen är ganska unik då det är ett brott utan brottsoffer. Sexsäljaren kan alltså inte få brottsofferskydd eller rätt till skadestånd. I de fall polisen beslagtar säljarens ägodelar eller att man kallas till förhör/rättegång så är det i egenskap av vittne. Som vittne får man inte ljuga, om man inte råkar ha en väldigt nära koppling till den misstänkte (familjemedlem). Jag länkar längre ned till mina inlägg om just beslag men i korta drag så har polisen rätt att beslagta saker som kan hjälpa deras utredning, som en mobiltelefon med sms. Därför ska man radera känslig information så ofta som möjligt.
Då brottet har fängelse i straffskalan är även husrannsakan legitimt.

Värt att notera dock är att hittills har ingen i Sverige dömts till fängelse för sexköp. Jag tror att det istället endast finns där för att ge polisen utökade befogenheter, men hörde ändå med en åklagare på Twitter:

Vad händer om man åker dit?

De flesta som blir lagförda erkänner på plats, eller, efter vad jag förstått, dryga förhör. Många tycker att det låter väldigt enkelt att bara blåneka men det säger bara personer som inte befunnit sig i den situationen.

För sexköparen: Om du erkänner och personen du köpt sex av är myndig får du i nästan alla fall ett strafföreläggande. Det hamnar i ditt register, du får dagsböter och föreläggandet syns när man söker på exempelvis Lexbase, men din familj eller arbetsgivare kommer inte automatiskt delges. Som tur är fick Beatrice Ask inte igenom sin sjuka idé om speciella brev hem till sexköpare.

Om du nekar ska en åklagare besluta om huruvida det ska väckas åtal mot dig.

För sexsäljaren: Om kunden erkänner och får ett strafföreläggande, oavsett vad du sagt eller om polisen gjort beslag (beslag kan du läsa mer om här och här) så förblir du anonym. Googla gärna hur ett strafföreläggande ser ut om du är osäker.

Om kunden inte erbjuds, eller accepterar, ett strafföreläggande och fallet tas till domstol så finns det en risk att din identitet syns i de offentliga protokollen då du lär kallas som vittne. Därför ska du, om detta händer, direkt påpeka att om din identitet röjs så riskerar du allvarliga konsekvenser. Kör på hårt som FAN: misshandel, din familj kommer mörda dig, vad som helst om du faktiskt inte vill bli ”avslöjad”. Då måste din identitet sekretessbeläggas.

5 reaktioner på ”Det ultimata inlägget om sexköpslagen

 1. ”Värt att notera dock är att hittills har ingen i Sverige dömts till fängelse för sexköp.”
  Jag tippar att Paolo Roberto blir den förste och att han får minst 18 månader. (Som jämförelse fick ”kulturprofilen” 30 månader, ett minst lika absurt mål.)

  Gilla

   • Oaktsam våldtäkt. Sen om man anser att det är eller inte är på grund av sexköpet handlar väl mest om juridisk semantik. Jag anser det är pga. sexköpet, även om det imte är det som kommer att anges i själva domslutet.

    Gilla

   • Ja, juridiskt är det två separata brott. Hade han inte gått ut och sagt så jävla dumma saker i intervjun så hade det nog aldrig ens tagits upp 🤦‍♀️

    Gilla

Kommentarer är stängda.