Varför trafficking är bra – om Jenny Bengtssons ledare

Om man ska tro Jenny Bengtssons ledare i ETC så är det vad vi som vill kunna kalla oss sexarbetare, och som har mage att påstå att vi inte styrs av våldsamma hallickar, tycker. Vad Jenny gör, förutom att borderline förtala Fuckförbundet och kränka skiten ur bland annat mig, är att spä på den rent av livsfarliga idén att sexbranschen inte har några nyanser.

Hon är inte ensam. Tidigare har flera proffstyckare uttryckt sig kring vår, sexarbetarnas, trovärdighet och målbild. För att inte glömma nämna det värsta av allt: att man inte ska lyssna på oss för det är andra som mår sämre.

Sedan när var det legitimt, speciellt inom vänstern, att förvägra vad de kallar en minoritet en röst? Jag kan på 30 sekunder räkna upp åtminstone tio andra minoriteter vars intressen skulle kunna anses stå i stark kontrast till en annan grupp som råkar ha något gemensamt (i detta fall sex och pengar – i övrigt har sexarbete absolut ingenting att göra med tvång, hallickar eller barntrafficking). Ska vi inte lyssna på muslimer som vill utöva sin religion därför att man i Nigeria döms till döden för att man som kvinna har sex utanför äktenskäpet? Ni får faktiskt bestämma er. För när Jenny uttalar sig om oss så låter det ruskigt obehagligt:

Och eftersom vi som debatterat detta tidigare vid det här laget kan en del av motreaktionerna utantill ska det också klargöras att nej, vi måste inte alls ”lyssna” på dem som helt självständigt valt att sälja sina kroppar till sexköpare, oavsett hur lyckliga de är. Vi måste inte alls väga in deras röster i den här debatten.

Låt mig vända på det, så ni kan se det ur samma nedvärderande och omänskliga vinkel som jag gör:

Och eftersom vi som debatterat detta tidigare vid det här laget kan en del av motreaktionerna utantill ska det också klargöras att nej, vi måste inte alls ”lyssna” på dem som helt självständigt valt att utöva sin religion, oavsett hur lyckliga de är. Vi måste inte alls väga in deras röster i den här debatten.

Ni som hängt med mig ett tag vet att jag inte är särskilt lättkränkt, men Jenny har verkligen lyckats. Ganska imponerande ändå, gratulerar.

Vad tyckare som konstant upprepar denna retorik inte förstår är att jag, Fuckförbundet och hundratals andra sexarbetarorganisationer kallar oss sexarbetare för att vi faktiskt jobbar med sex. Sedan om Jenny och andra som tycker som henne anser det är faktiskt fullständigt irrelevant. Som vuxna, tänkande människor ska vi kunna sälja tjänster, som inte skadar andra, utan att bli förföljda, diskriminerade eller ”inte lyssnade på”.

Uttrycket sexarbete och sex work är internationellt vedertagna, varesig Jenny gillar dem eller ej, och är på inget sätt ämnade att släta över vidrigheter som tvång och trafficking. En av poängerna med ordet är att skilja på aspekterna – så att folk förstår vad som är vad, och för att samhällen ska kunna sätta in resurser lämpade för avsedd målgrupp.

Jenny förstår inte att när man godtyckligt klumpar ihop sexarbete med tvång så gör man de mest utsatta en stor, fet björntjänst. Ni ser; om ni låter mig och mina kunder vara ifred så kan ni lägga krutet på andra som knappast har lika goda intentioner. Men om jag och en 16-åring som leds av ett tungt kriminellt gäng ska ha samma offerstatus kanske det blir lite luddigt, eller vad sägs?

När jag yttrade mig om alla dessa självklarheter i Fokus så svarade Anna Sander, grundare av Talita, såhär:

Jag tycker inte att hon har bra argument. Den här rösten representerar en minoritet av säljarna. Den stora majoriteten delar inte den åsikten. Lagstiftningen måste utgå ifrån rättigheten att slippa sälja sex, snarare än rättigheten att få sälja sex.

Vänstern forsätter alltså sin livsfarliga och faktaresistenta godhetssignalering och högern tittar på. Och sexarbetare, tvångsprostituerade och andra offer för er vansinnespolitik kommer nog aldrig förlåta er.

Om du vill stötta mig, och läsa mer, finns jag på Patreon.

Mvh
Lisa
Sexarbetare

3 reaktioner på ”Varför trafficking är bra – om Jenny Bengtssons ledare

 1. Typisk vänsterfeminist. Andra människors fria vilja betyder inget för dem. Allt handlar om makt och förtryck.

  Gilla

 2. Vänsterfeminister är redo att offra allt och alla när det gäller att begränsa männens sexualitet. Det skulle inte vara något problem om inte många män ställde sig bakom dem, men många gör det, både på vänster och höger, konstigt nog. Godhetsignalerare från vänstern och skampatrullen på höger…

  Att Jenny skriver att man måste ignorera din röst är ett implicit erkännande att dina argument är goda. Att hon öht pratar om dig är även ett erkännande att du finns. Kanske är det ett steg framåt från tidigare när man inte alls nämnde sexarbetare och fuckförbundet.

  Jag undrar förresten om ”fuckförbundet” är ett bra namn… Sexköpare köper sex för att de är kåta (fuck), sexarbetare säljer sex för att de behöver (eller vill tjäna relativt mycket) pengar. Vill man flytta fokuset till sexarbetarna är namnet inte optimalt. Men det fångar iaf uppmärksamheten, kanske inte dåligt trots allt.

  Gilla

 3. Hej.

  ”Sedan när var det legitimt, speciellt inom vänstern, att förvägra vad de kallar en minoritet en röst?”

  Det korta svaret är alltid, förstås.

  Man uppfinner minoriteten/gruppen man säger sig företräda och via genom att oemotsagd föra dess talan för man sin övriga politiska kamp. Ibland måste man tillgripa det som kallas ko-optering (min klumpiga översättning av co-optation från engelskan), i det här fallet på sådant vis att man ser till att bli medlem i div. föreningar som arbetar med frågan man vill kontrollera och sedan genom att rösta fram varandra inom föreningen, för att slutligen kunna styra föreningens arbete i önskad riktning.

  Nu rör det sig om ETC, så här är det istället viktigt att bibehålla att den allmänna mediala bilden av en endas samlad opinion mot handel med sexuella tjänster. Om gemene man istället fick intrycket att det finns flera olika argument, flera olika grupper och flera olika resonemang och inte minst situationer och konkreta konsekvenser skulle de som är självutnämnda talespersoner/av media utnämnda experter tappa makt (och inkomst).

  Det är därför alltid av nöden att utestänga personer med minsta koppling från div. vänsterförbund i samma sekund som de försöker ”bredda agendan”, eller ”ta ett holistiskt grepp om frågan” eller liknande omskrivningar för att på (t ex) en fråga om roll- och konfliktspel kleta fast genuspolitik, HBTQWTFBBQ, och så vidare. (Jag tänker här på Sveroks förvandling från ett spelförbund bland flera på nittiotalet till något som med statlig/kommunal sanktion närmast är en filial till Fi, RFSL och liknande. Jag nämner det för att visa på tidsaspekten; den som varit med från start ser förändringen från normal till extrem, medan den som blir medlem väl olika förslag från extremister börjat genomföras har den punkten som sitt riktmärke för normal, och därför inte gör motstånd mot vidare radikalisering och förvridning av det egentliga syftet.)

  Jag tror detsamma gäller de olika föreningarna för säljare av sexuella tjänster i Sverige, oavsett hur de ser på frågan om legalisering.

  De som driver på denna utveckling i en förening måste utmanas öppet på officiella möten. De får på inga villkors vis tillåtas att erövra positioner som kassör, sekreterare, protokollförare eller vara den som ansvarar för medlemsregister och kallelser – Stalin själv började sin bana i partiet som skribent och redaktör för Pravda (1912): det är ingen slump att hans senare titel var just ”generalsekreterare”. (Okej, viss hyperbol att dra in Stålmannen i det hela, men ibland är övertydliga exempel bäst. Dessutom står ETC för samma ideologi som Stalin, bortsett från att vara Johan Ehrenbergs kassamaskin för profit via konkurser och bluff om upplagans storlek… att sådana gökar tar sig rätten att vara moralistiska domare över vad du eller andra gör med din kropp av egen fri vilja ställer bara deras hyckleri i blixtbelysning.)

  Håll ut – det är fler än du tror som när man pratar med dem är med på att slavhandel, utpressning, tvång, hot, våld, med mera skall vara förbjudet, och är det förbjudet så behövs ju ingen sexköpslag. ”Avarterna” (hemsk omskrivning egentligen) är ju redan brott. Kan man väcka den insikten så tror jag faktiskt att majoriteten helst ser hela lagrummet kring prostitution som överflödigt.

  Åh, och förresten: bra jobbat med att kämpa emot dumheter, dårpippi, och diverse sängkammartyranner!

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gilla

Kommentarer är stängda.